Kaupan ehdot

Osapuolet

Kauppias

Valkonen Esko
Mäntyharjuntie 61, 52300 ERistiina
+358 45 634 9299
info@kaidankiho.com
1207270-6

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä sekä kauppiaskohtaisia ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Valkonen Esko -yrityksen Internet-palveluissa.

Tilaaminen

Yleiset ehdot

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Kauppias ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Kauppiaaseen tilanteen korjaamiseksi. Kauppias ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa. Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Kauppias on saanut tiedon peruutuksesta.

 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.

 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 30 vrk tai enemmän, peritään varauksesta ennakkomaksu 25 %.

  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 30 vrk, peritään koko vuokrahinta.

  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Varaus voidaan asiakkaan pyynnöstä siirtää seuraavin ehdoin:

  • Siirto voidaan tehdä vain kerran.

  • Mikäli siirretty varaus perutaan, peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

 • Suosittelemme matkavakuutusta, joka kattaa myös matkan peruuntumisesta aiheutuvat kustannukset.

Kauppiaan oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi omistaja irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.

 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin tai jos palvelun suorittaminen keskeytetään, toteutumatonta osaa vastaava hinta.

 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei

  korvata.

 • Mikäli keskeytys johtuu asiakkaan epäasiallisesta toiminnasta kiinteistöä kohtaan ja omistaja ei pysty takaamaan oleskelun turvallisuutta, maksettua vuokrahintaa ei palauteta.

Avaimet

 • Maksusuorituksen jälkeen asiakkaalle toimitetaan avanohjeet ja kulkuohjeet lomakohteeseen.

 • Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki uudelleensarjoituksista tai lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.

Kohteen käyttö

 • Kohde on määritelty kohdekuvauksessa

 • Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin.

 • Kohteen suurin sallittu henkilömäärä on sama kuin asunnon vuoteiden ja lisävuoteiden määrä. Henkilömäärä on ilmoitettava varausta tehtäessä, eikä sitä saa ylittää. Ilmoittamattomasta ylimääräisistä henkilöistä peritään 60 €/hlö/yöpymisvuorokausi lisämaksu käteisenä. Yöpymiseksi katsotaan klo 22 – 08. Omien lisävuoteiden käyttö sallitaan vain siitä erikseen sovittaessa. Sohvilla yöpyminen on kielletty.

 • Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä varaustenhallinnasta vastaavalle.

 • Asiakas huolehtii kohteen siisteydestä vuokra-aikana. Loppusiivous sisältyy kohteen hintaan, kuitenkin edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ehjinä, astiat tiskattuna, roskat vietynä ja mahdolliset eritteet yms. poistettuna.

 • Mikäli varauksen päättyessä kohteen siisteys ei vastaa edellä esitettyä ja huoltaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siivouksesta jälkikäteen käytettyjen tuntien mukaan a` 50 €/alkava tunti, sis. alv 24%.

 • Matkailuvaunun tai -auton sekä teltan käyttö kohteessa edellyttää vuokranantajan lupaa.

 • Kynttilöitten, tuikkujen ja soihtujen käyttö on sallittu vain niille varatuilla paikoilla metallisen, keraamisen tai lasisen alustan päällä siten, että steariinia ei pääse valumaan alustan ulkopuolelle.

 • Saunoihin ei saa viedä elävää tulta. Vastaa ei saa käyttää päärakennuksen saunoissa eikä savusaunassa.

 • Sienien, marjojen ja kalojen kuivaus on sallittu vain keittiössä olevan kiertoilmauunin sisällä.

 • Järvellä on moottoriveneillä 9 km/h nopeusrajoitus. Vesiskoottereiden käyttö on kielletty.

 • Lemmikkieläimet

  • Varaaja on täydessä vastuussa ja korvausvelvollinen lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista.

  • Lemmikkieläimet eivät saa olla majoituskohteissa yksin ilman valvontaa.

  • Lemmikkieläinten salliminen majoituskohteisiin on merkitty aina erikseen. 

  • Lemmikkien omistajan on kerättävä lemmikkien jätökset pois piha-alueelta.

  • Luvatta tuodusta lemmikistä peritään 200 €/lemmikki/vrk lisämaksua käteisenä.

  • Lemmikin sairaus ei ole varauksen perumiseen oikeuttava syy.

 • Tupakointi, nuuska

  • Tupakointi on sallittu vain kohteen ulkopuolella siihen varatulla paikalla.

  • Käytön jälkeen nuuskat vietävä sekajätteeseen ja tupakan tumpit vietävä tuhkakuppiin.

  • Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan 200 € siivousmaksu.

 • Omistajan edustajalla on oikeus käydä loma-asunnon teknisessä tilassa huoltokäynnillä vuokrauksen aikana.

 • Sähköauton latauksesta on sovittava omistajan kanssa.

 • Vuokrakalustoa koskevat erityisehdot

  • Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan.

  • Vesiretkeilykaluston (esim. kanootit, kajakit, SUP-laudat ja soutuveneet) osalta, asiakas vakuuttaa olevansa uintititaitoinen sekä omaavansa aiempaa kokemusta kyseisen välineen käytöstä. 

  • Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

  • Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä ilmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi.

  • Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

Vahinkojen korvaukset

 • Asiakas on velvollinen korvaamaan kauppiaalle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Varaaja on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana.

 • Kauppias ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

 • Kauppias ei vastaa luvattomasta tupakoinnista tai eläinpölystä aiheutuneista allergia tms. ongelmista asiakkaille.

Valitukset

 • Mahdolliset valitukset on aina tehtävä mahdollisimman nopeasti aiheen ilmaannuttua.

 • Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti.

 • Kauppias pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman nopeasti kuitenkin enintään kuukauden kuluessa.

 • Jos asiakas ja kauppias veivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Toimitusehdot

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova sopimus kaupasta tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

 • Asiakas vastaa palautuksen tavanomaisista kuluista.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

Maksuehdot

 • Kauppias soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Kauppias ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen laskulla

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

  • Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Kauppias ei käsittele tilausta.